НАДСТРОЙКИ НА САМОСВАЛНИ И БОРДОВИ РЕМАРКЕТА
Услугата се извършва след разработване на необходимата конструкция за съответния автомобил и по предпочитание на клиента за комбиниран самосвал и бордови или самосамосвален.

За задоволяване интересите на фирмите, използващи транспортните средства, да отговарят на изискванията за безопасност при движение по пътищата и подобряване на функционалността на притежаваните, при преустройване в тип самосвални с цел възможността да пренасят и насипни товари, които да се разтоварват посредством хидравлична система, като се запазва възможността самосвалните кошове да се използват и за превоз на палетни товари, с изграждане на страничните панели в тип функционален и за двата вида товари.
Придобиване допълнителни функции на автомобила чрез специализирани надстройки.