ПЪЛНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА КАМИОНИ IFA, Škoda, МAN, Мercedes, IVECO

"АВТОЛИНК" разполага с технологични линии и специализирани работни места за ремонт на двигатели, скоростни кутии, мостове, кабини, радиатори, ел. инсталации и агрегати.

Извършва се пълно сервизно обслужване, за което клиентът получава гаранция и следгаранционна поддръжка по следния ред:
1. Заедно с клиента се диагностицира машината и се уточнява предполагаемата стойност на ремонта.
2. Разглобява се машината и с клиента се уточнява окончателната нужда от ремонт и стойността му. Сключва се договор, в който се посочва обема и стойността на ремонта, както и гаранциите.
3. Ремонтът се извършва по установените технологични карти и изисквания.
4. При ремонт на цял възел се дава гаранция от 6 до 12 месеца, в зависимост от степента на обновяване с нови части и състоянието на останалите стари.
5. Цялостното изпитване на машината се осъществява на два етапа - след извършване на ремонта и при предаване на машината на клиента.

Издават се всички необходими документи, свързани с обслужването и експлоатацията в гаранционен и след гаранционен период.

ГАРАНЦИОНЕН СРОК - ОТ 6 МЕСЕЦА ДО 1 ГОДИНА
СЛЕД ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА