РЕМОНТ НА КАМИОНИ
Рециклиране и обновяванe на ШКОДА "ЕВРОПА" Пълно сервизно обслужване
на камиони