РЕМОНТ НА ТРАКТОРИ И КОМБАЙНИ
Рециклиране и обновяванe на ТК150
и ТК80
Пълно сервизно обслужване на трактори и комбайни